Zasady firmy Porsche dotyczące plików cookie

Zakres zastosowania

Niniejsze Zasady dotyczące plików cookie stanowią uzupełnienie ogólnego Oświadczenia o ochronie danych osobowych do wyszukiwarki akcesoriów Tequipment i określają rodzaj, zakres, cele, a także podstawy prawne oraz możliwości wyrażenia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych przy użyciu plików cookie. W przypadku wszystkich pozostałych informacji obowiązuje ogólne Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczące wyszukiwarki akcesoriów Tequipment. Stan z 25.05.18

Czym są pliki cookie?

Aby zapewnić użytkownikom obszerny zakres funkcji, zwiększyć komfort użytkowania i zoptymalizować nasze oferty, stosujemy tak zwane pliki cookie. Cookie to małe pliki, które są zapisywane w urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową.

Kategorie plików cookie

Zapisujemy pliki w różnych celach i w związku z różnymi funkcjami. Rozróżniamy przy tym, czy plik cookie jest bezwzględnie konieczny ze względów technicznych (konieczność techniczna), przez jak długi okres jest zapisany i stosowany (okres przechowywania) oraz czy jest on zapisywany przez wyszukiwarkę akcesoriów Tequipment czy też przez podmioty trzecie, a także który dostawca zapisał dany plik cookie (dostawca plików cookie).

Konieczność techniczna

Pliki cookie bezwzględnie konieczne ze względów technicznych:
Pewne pliki cookie stosujemy z tego względu, że są one bezwzględnie konieczne do sprawnego działania wyszukiwarki akcesoriów Tequipment oraz jej funkcji. Te pliki cookie są zapisywane automatycznie po uruchomieniu wyszukiwarki akcesoriów Tequipment lub określonych funkcji, chyba że użytkownik zablokował opcję zapisywania plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Pliki cookie, które nie są konieczne ze względów technicznych:
Zapisywane są również pliki cookie, które nie są konieczne ze względów technicznych, aby na przykład zwiększyć komfort użytkowania i sprawność wyszukiwarki akcesoriów Tequipment lub zapisywać wybrane przez użytkownika ustawienia. Ponadto zapisujemy pliki cookie, które nie są konieczne ze względów technicznych, w celu uzyskiwania informacji na temat częstotliwości korzystania z określonych obszarów wyszukiwarki akcesoriów Tequipment, aby w przyszłości móc je lepiej dostosować do potrzeb użytkowników. Nie zapisujemy żadnych plików cookie, które nie są konieczne ze względów technicznych, dopóki użytkownik nie potwierdzi za pomocą kliknięcia w odpowiednim polu, że przyjął do wiadomości nasze informacje o plikach cookie i pragnie kontynuować korzystanie z wyszukiwarki akcesoriów Tequipment.

Okres przechowywania

Pliki cookie sesji:
Większość plików cookie jest potrzebna tylko przez okres trwania aktualnego uruchomienia usług lub sesji użytkownika (session), po czym są one usuwane lub tracą swoją ważność, gdy tylko użytkownik opuści wyszukiwarkę akcesoriów Tequipment lub wygaśnie aktualna sesja (tzw. pliki cookie sesji). Pliki cookie sesji są wykorzystywane na przykład do zachowywania podczas sesji użytkownika określonych informacji, takich jak np. zalogowanie użytkownika w wyszukiwarce akcesoriów Tequipment.

Trwałe pliki cookie:
Jedynie w pojedynczych przypadkach pliki cookie są przechowywane przez dłuższy okres, na przykład aby można było rozpoznać użytkownika później przy ponownym uruchamianiu wyszukiwarki akcesoriów Tequipment lub przywołać zapisane ustawienia. Dzięki temu użytkownik ma szybszy oraz wygodniejszy dostęp do wyszukiwarki akcesoriów Tequipment i nie musi ponownie dokonywać określonych ustawień, np. preferencji językowych. Trwałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, gdy użytkownik odwiedzi stronę lub domenę, która zapisała dany plik cookie.

Pliki cookie typu flow:
Pliki te służą do komunikacji różnych wewnętrznych serwerów Porsche między sobą. Są one zapisywane na początku interakcji użytkownika i usuwane po jej zakończeniu. Pliki cookie typu flow otrzymują podczas interakcji jednoznaczny numer identyfikacyjny, który jednak nie umożliwia w żaden sposób identyfikacji rzeczywistego klienta bądź użytkownika.

Dostawca plików cookie

Pliki cookie zewnętrznych dostawców:
Pliki cookie zewnętrznych dostawców są zapisywane i wykorzystywane przez inne podmioty lub witryny, np. przez dostawców narzędzi do analityki internetowej. Szczegółowe informacje na temat narzędzi do analityki internetowej oraz pomiaru zasięgu znajdują się w dalszej części niniejszych zasad. Zewnętrzni dostawcy mogą ponadto używać plików cookie do wyświetlania reklam lub integracji treści sieci społecznościowych, np. wtyczek społecznościowych.

Matomo (dawniej PIWIK)

Nasza witryna korzysta z narzędzia do analityki internetowej firmy Matomo (dawniej PIWIK) – oprogramowania do analizy statystycznej dostępu użytkowników w celu optymalizacji stron internetowych. Matomo stosuje do tego celu pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania przez niego z witryny. Informacje na temat korzystania przez użytkownika z witryny wygenerowane przez plik cookie są zapisywane na naszym serwerze w celu przeprowadzania analizy wykorzystywania. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po przetworzeniu i przed jego zapisaniem. W każdej chwili istnieje możliwość zablokowania instalacji plików cookie przez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce użytkownika. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie z pełnego zakresu funkcji tej witryny może okazać się niemożliwe.

(1) Dwa bajty adresu IP wywołującego systemu użytkownika
(2) Wyświetlona witryna
(3) Witryna, z której użytkownik został przekierowany do wyświetlanej witryny (referrer)
(4) Podstrony, które zostały wywołane z poziomu wyświetlonej witryny
(5) Czas wyświetlania witryny
(6) Częstotliwość wyświetlania witryny

Oprogramowanie działa wyłącznie na serwerach naszej witryny. Dane osobowe użytkowników są przechowywane tylko tam. Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Oprogramowanie jest ustawione tak, że adresy IP nie są zapisywane w całości – 2 bajty adresu IP zostają zamaskowane (np. 192.168.xxx.xxx). Dzięki temu przyporządkowanie skróconego adresu IP do komputera wyświetlającego witrynę nie jest możliwe.

Usuwanie i sprzeciw wobec używania plików cookie

Akceptacja plików cookie w przypadku korzystania z wyszukiwarki akcesoriów Tequipment nie jest obowiązkowa. Jeżeli użytkownik nie chce, by pliki cookie były zapisywane na jego urządzeniu, może wyłączyć odnośną opcję w ustawieniach systemowych swojej przeglądarki. Ponadto użytkownik może w każdej chwili usunąć w ustawieniach systemowych swojej przeglądarki już zapisane pliki cookie. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na pliki cookie, może to prowadzić do ograniczenia zakresu funkcji naszej oferty.

Użytkownicy naszej witryny mają możliwość rezygnacji („opt out”) z procesu analizy. W tym celu należy wybrać odpowiedni odnośnik. Prowadzi to do zapisania w systemie użytkownika kolejnego pliku cookie, który sygnalizuje naszemu systemowi zakaz zapisywania danych użytkownika. Jeżeli w międzyczasie użytkownik usunie ten plik cookie ze swojego systemu, musi ponownie zapisać plik cookie typu „opt out”. Tutaj możesz zdecydować, czy w Twojej przeglądarce może być przechowywany jednoznaczny plik cookie do analityki internetowej, umożliwiający operatorowi witryny gromadzenie i analizowanie różnych danych statystycznych.

Jeśli chcesz zrezygnować, kliknij poniższy odnośnik, aby zainstalować w swojej przeglądarce plik cookie do dezaktywacji Matomo.

Można również włączyć na swoim urządzeniu funkcję „Do Not Track” (bez śledzenia). Po włączeniu tej funkcji urządzenie użytkownika informuje daną usługę, że użytkownik nie wyraża zgody na śledzenie.

Name of the Cookie Konieczność techniczna Rodzaj (sesji, trwały lub typu „flow”) Okres przechowywania Dostawca plików cookie Cel zastosowania i powód Podstawa prawna
_pk_id.xx.xxxx Nie Permanent 1 rok Matomo Plik cookie Matomo do identyfikacji użytkownika; zob. również https://matomo.org/docs/privacy. Art. 6 ust. 1 f) RODO
_pk_ses.xx.xxxx Nie Trwały 30 Min Matomo Plik cookie Matomo do identyfikacji użytkownika. Art. 6 ust. 1 f) RODO
piwik_ignore Nie Trwały 2 lata Matomo Plik cookie Matomo: zapisanie sprzeciwu wobec analizy wykorzystywania (opt out). Art. 6 ust. 1 f) RODO
PIWIK_SESSID Nie Sesji Sesji Matomo Plik cookie sesji Matomo umożliwia ocenę następujących po sobie działań podczas pobytu w witrynie, aż do momentu zamknięcia okna przeglądarki, w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkownika. Art. 6 ust. 1 f) RODO
shownProducts Nie Trwały 1 rok Porsche Ten plik cookie zapisuje ostatnio oglądane produkty. Art. 6 ust. 1 f) RODO
noticedArticle Tak Trwały 1 rok Porsche Ten plik cookie zapisuje produkty do listy życzeń użytkownika. Art. 6 ust. 1 f) RODO
coloratorSettings Yes Permanent 1 Year Porsche This cookie stores your settings from the Wheel Configurator. Article 6 (1) (f) of the GDPR
disclaimerDecision Nie Sesji Sesji Porsche Ten plik cookie zapisuje informacje o tym, że użytkownik zamknął Informacje o plikach cookie. Art. 6 ust. 1 f) RODO